VAR220628 docent biologie 0,8 FTE VMBO 1e dienstverband met uitzicht op vast in Asten

Het Varendonck College is een ambitieuze streekschool met een breed onderwijsaanbod op locaties in Someren en Asten. Op de PrO-VMBO-locatie Someren volgen zo’n 600 leerlingen onderwijs. De school biedt de uitstroom profielen PIE, BWI en D&P en VMBO GL/TL (Vanaf 2024 bieden we ook T&T; technologie en toepassing aan in de nieuwe leerweg). Als penvoerder van de subsidie Sterk Techniek onderwijs zet het Varendonck College Someren, samen met alle partners in de regio, in op het enthousiasmeren van jongeren voor techniek in de breedste zin van het woord. Onder de noemer Varendonck Vooruit! werken we toe naar maatwerk voor leerlingen om zo het eigenaarschap en de zelfstandigheid van leerlingen, en daarmee de motivatie, te vergroten. We gebruiken hierbij de cyclus onderzoekend en ontwerpend leren in de hele school. We werken toe naar geïntegreerde opdrachten zodat de leerling keuzes kan maken binnen het STEAM-concept (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics.)

Na de herfstvakantie (november 2022) zijn wij op zoek naar versterking in het vak biologie.

Wij zoeken een docent die:
– Affiniteit heeft met de doelgroep VMBO
– Een tweedegraads bevoegdheid heeft in het vak of studerend daarvoor zijn
– Communicatief vaardig is;
– Mede zorg draagt voor een positief veilig leer- en werkklimaat in en rond de school;
– Proactief handelt;
– In staat is om in een sterk veranderende werkomgeving te werken en constructief bij te dragen aan onderwijsontwikkelingen.
– een lerende houding en een sterk reflectief vermogen heeft
– in staat is gedifferentieerd lessen te verzorgen te geven

Voor het vak biologie hebben wij ruimte voor een ontwikkelingsgerichte docent (0,8fte) die voldoet aan onderstaande wensen:
– Je bent in het bezit van een tweedegraads bevoegdheid biologie (of je bent studerend hiervoor)
– Je hebt affiniteit met innovatieve technieken
– Je bent in staat het onderwijs projectmatig vorm te geven
– Je bent een teamplayer gericht op samenwerking in en buiten de schoolomgeving
-Je wordt mentor
-Je geeft lessen in de bovenbouw

Voor inhoudelijke informatie kun je een mail sturen aan mevrouw Esther van Melis, manager onderwijs: e.v.melis@varendonck.nl

Wat bieden wij?
• Een uitdagende en inspirerende leeromgeving;
• Een school met fijne leerlingen en gezellige collega’s;
• Een 1e dienstverband met uitzicht op vast.

De sollicitatiegesprekken worden zo spoedig mogelijk gepland. De sollicitatiecommissie bestaat uit een manager onderwijs en een docent vanuit de vakgroep.

Solliciteer