VAR 190219 docent biologie 1e-2e graad VWO-HAVO in Asten

Het Varendonck College is een streekschool met een breed onderwijsaanbod. Op de locatie Asten volgen zo’n 900 leerlingen onderwijs aan het havo en vwo (atheneum en gymnasium). Leerlingen kunnen bovendien kiezen voor technasium of tweetalig onderwijs.
Het Varendonck College is ook een ambitieuze school waar we continu aan het werk zijn om het onderwijs voor onze leerlingen nog beter te maken. Het optimaliseren van maatwerk is een belangrijk onderdeel van dit proces. De komende jaren zetten we stappen naar blended learning, waarbij we in de leerjaren 1 en 4 dit schooljaar naast boeken ook gestart zijn met digitale, adaptieve methodes via BYOD.

Vanwege vertrek van een van onze medewerkers zoeken wij per 6 mei 2019 een docent biologie:

Wie zoeken wij?
1e of 2e graads bevoegd voor 0.3 – 1.0 FTE.
De lessen zullen gegeven moeten worden in de onderbouw in het Engels (tweetalig onderwijs).
De vacatureruimte is 0.3 FTE maar kijkend naar het nieuwe schooljaar wordt dit vanwege een zwangerschapsvervanging uitgebreid naar 1.0 FTE. Een combinatie met bevoegdheid 1e of 2e graads scheikunde is een pre.
Studenten in de afrondende fase van hun opleiding worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Het betreft een tijdelijke vacature (0.3 FTE) van 6 mei 2019 tot en 5 juli 2019. Inschaling is in LB. Het betreft een LB functie maar door bewezen ervaring en kwalificaties is een andere inschaling bespreekbaar.

Sluitingsdatum: zondag 10 maart 2019

Het Varendonck College heeft ook een docentprofiel opgesteld. Herken je jezelf in dit profiel? Dan nodigen we je uit om op deze vacature te reageren.
– De docent op het Varendonck College heeft plezier in zijn werk en straalt dat ook uit. Hij denkt in mogelijkheden en kansen. Hij werkt zelfstandig en kan goed samenwerken.

– De docent op het Varendonck College ontwikkelt zich permanent. Hij heeft vernieuwende ideeën en durft ook initiatief te nemen om deze ideeën te realiseren. Hij deelt kennis, wordt geïnspireerd en inspireert anderen. Hij werkt opbrengstgericht, is gericht op voortdurende verbetering, analyseert en onderzoekt zijn resultaten en verbindt aan de uitkomsten conclusies en vervolgacties. Hij reflecteert, staat open voor feedback en voorziet ook anderen van feedback. De docent onderschrijft het adagium ‘een leven lang leren’, en volgt jaarlijks scholingen om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het onderwijs en ook zo verbetering vorm te geven.

– De docent op het Varendonck College voelt zich verbonden aan de doelen van de organisatie, draagt deze uit en en helpt mee deze te verwezenlijken.

– De docent is vakkundig: hij is in staat leerlingen centraal te stellen en zowel vanuit pedagogische vaardigheden als vanuit vakkennis echt contact met leerlingen te maken zodat hun leerproces optimaal verloopt. Tot slot is de docent organisatorisch sterk: hij regelt zijn zaken zowel binnen als buiten de klas met zorg voor de communicatie naar en relatie met leerlingen, ouders en collega’s – zowel mondeling als schriftelijk.

NB: waar ‘hij’ staat kan natuurlijk net zo goed “zij” staan

Solliciteer