Leraar biologie in Nieuwegein

Wij zijn voor onze locatie in Nieuwegein vanwege zwangerschapsverlof per 3 februari 2020 tot einde schooljaar op zoek naar een leraar biologie.
Het betreft een vacature voor 11 lesuren (ca. fte 0,44) in de sector havo/vwo onder- en bovenbouw.
 
Het Oosterlicht College is een brede scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo. We zijn ontstaan vanuit een christelijke traditie en laten ons hierdoor inspireren. De school heeft twee locaties, één in Nieuwegein en één in Vianen. De school wordt door leerlingen
ervaren als kleinschalig, sfeervol en veilig. 
 
Iedere leerling komt op bij ons op het niveau terecht dat bij hem of haar past. Het Oosterlicht biedt leerlingen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping
van talent. We hebben een breed aanbod op het gebied van creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch te denken en te experimenteren.

Contactpersoon: Joan Kooyman

Solliciteer