Docent Biologie – tweedegraads – vervanging in Den Haag

Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Vanaf het schooljaar 2016-2017 staat gepersonaliseerd leren centraal. Leerlingen
werken op hun eigen leerlijn en elke leerling heeft een coach. Daarnaast is er onderscheid tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd).
Het Haags Montessori Lyceum zoekt per direct tot einde schooljaar een
 
docent biologie
tweedegraads
voor ca. 0,55 fte
(vervanging)

Profiel
 
Wij zijn op zoek naar een biologiedocent die voldoet aan het volgende profiel: 

 • tweedegraads bevoegd 
 • eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen  
 • in staat om met behulp van ICT gedifferentieerd les te geven 
 • flexibel en initiatiefrijk, bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud 
 • degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning 
 • communicatief sterk en in staat tot samenwerken

 
Van de biologiedocent verwachten wij :

 • dat hij / zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen 
 • dat hij / zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht 
 • dat hij / zij in staat is om binnen de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en dit om te zetten in concrete projecten 
 • dat hij /zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw. 
 • dat hij / zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel 

 

Solliciteer