Docent Biologie / NLT, 2e graads in Hoorn

Oscar Romero is een school voor mavo, havo en vwo, die leerlingen kansen biedt op een optimale ontplooiing in een prettige en veilige omgeving.

Met ingang van het nieuwe schooljaar, per 1 augustus 2020, zijn wij op zoek naar een enthousiaste docent Biologie / NLT (2e graads) voor 1,00 fte (25 lesuren). De lessen Biologie/NLT worden overwegend gegeven aan de onder- en bovenbouw klassen MAVO (t/m 4e
leerjaar) en daarnaast nog aan de HAVO/VWO onderbouwklassen.

 

lerarenopleiding Biologie, 2e graads

Van personeelsleden verwachten wij dat zij zich in willen zetten voor het vormgeven van het beste onderwijs dat de leerlingen kunnen krijgen. Dat vraagt een professionele focus en de bereidheid te investeren in het onderwijs en de organisatie. Een open, kritische
houding op het eigen functioneren, geïnteresseerdheid in wat de leerlingen van het gegeven onderwijs vinden en de wens tot samenwerking met anderen in de organisatie zijn hiervan onderdelen.

Nieuwe docenten worden intensief begeleid en ondersteund door docentcoaches die zowel groepsgewijs als individueel de nieuwe docenten de eerste jaren begeleiden. Docenten die voor het eerste jaar starten in een reguliere baan in het VO krijgen een reductie
van 20% op hun lestaak en het tweede jaar een reductie van 10%. Hierdoor heeft de startende docent voldoende tijd voor lesvoorbereiding en andere activiteiten.

Solliciteer