docent biologie / natuur en gezondheid in Elburg/Nunspeet

Wij zijn voor het Nuborgh College Veluvine op korte termijn, in verband met ziektevervanging, op zoek naar een docent biologie / natuur en gezondheid.
 
Studenten die enige leservaring (stage) hebben, worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
Eventueel is de functie uit te breiden met werkzaamheden op onze lespleinen om de leerlingen te begeleiden bij het zelfstandig studeren.

De functie kan gecombineerd worden met de functie van docent biologie / natuur en gezondheid bij het Nuborgh College Lambert Franckens.

 

Je leeft als christen. Dat is te merken in je gedrag en je bent er op aanspreekbaar
Het Nuborgh College is een protestants-christelijke school met de Bijbel als uitgangspunt. We zien elk mens als een uniek schepsel van God, dat respect en waardering verdient en deze waarden ook zelf uitdraagt. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij lid
zijn van een van de protestants-christelijke kerken.
 
Je werkt graag in teamverband
Je kunt samenwerken met andere collega’s. Samen met collega’s kun jij je verantwoordelijkheid nemen voor leerlingen, onderwijs en ontwikkeling. Je bent in staat om samen en alleen een groep leerlingen of collega’s te helpen. Dit vraagt flexibiliteit, aanpassingsvermogen
en creativiteit.

Je bent in staat om het onderwijs te ontwikkelen
Jij wilt het onderwijs mede vormgeven zodat het aansluit op de eisen van de toekomstige maatschappij en je bent bereid om mee te werken om onze ambities te vertalen naar doelen. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en bent bereid deze ook bij te stellen.
Je staat niet stil in je ontwikkeling en wilt graag nieuwe dingen uitproberen.

Je bent er voor de leerling
Wij vinden het belangrijk dat de leerling actief en in toenemende mate zelfstandig leert, maar ook leert samenwerken met anderen. Jij wilt leerlingen laten groeien en laten geloven in hun kunnen.
Je houdt hierbij rekening met de verschillende leerstijlen en creëert hiervoor een verantwoord pedagogisch klimaat.

Solliciteer