docent Biologie in Zoetermeer

Op het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer, vestiging Parkdreef
(mavo, havo, vwo) heeft per n.t.b. een vacature voor de functie van
docent Biologie
. Het gaat hierbij om een structurele baan, door de sterke groei van de school. De omvang van de vacature bedraagt circa 0,2-0,4 fte.  

Kijk voor een indruk van de school op parkdreef.onc.nl.
 
Flexrooster
De school werkt met het flexrooster. Dat houdt in dat leerlingen elke week vijf momenten kiezen waarop ze werken aan hun huiswerk, groepswerk, talenturen of extra vakondersteuning volgen.   
 
ONC Parkdreef is een school die gewoon is én bijzonder. Gezellig en ondernemend. Persoonlijk en duidelijk. Overzichtelijk, veilig en met een warme sfeer. Een school die leerlingen laat bloeien en groeien en hen stimuleert tot goede resultaten.

Grensverleggend, ondernemend!
Op ONC Parkdreef dagen we de leerling uit om de eigen grenzen te verleggen. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik nog meer? De leerling ontdekt dit tijdens de lessen, de flexuren en door alle activiteiten die we ondernemen. Zo hebben we de talenturen Sportklas,
Research & Technology, Art en Outdoor Education. De leerling kan extra vakken volgen en voor de talen Engels, Frans en Duits een internationaal erkend certificaat halen. In de maatschappelijke en bedrijfstage, debatwedstrijden, diverse excursies en (uitwisselings)projecten
met veelal een sociaal thema, krijgt de leerling volop de kans kennis, vaardigheden en levenservaring op te doen.

ONC Parkdreef is een school met ambitie waar leerlingen en personeelsleden de mogelijkheden krijgen grenzen te verleggen en te ondernemen.

Samen
Door al deze activiteiten – in en buiten de les – helpen we de talenten van de leerlingen verder te ontwikkelen. Zo kunnen zij het diploma halen dat bij hun mogelijkheden en dromen past. De leerling kan dit niet alleen. We leggen daarom een nadruk op samen
werken, samen leren en elkaar helpen.

Van de sollicitanten verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid voor het vak of de studie daarvoor volgen. Ook nodigen wij zij-instromers uit om te solliciteren.

De functies LB, LC en LD behoren tot de mogelijkheden.

Met ieder personeelslid wordt jaarlijks een resultaat- en ontwikkelgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt ook de beoordeling van het functioneren besproken. Een continu goede beoordeling kan leiden tot (een voordracht voor) benoeming in een LC- of LD-functie.
De school begeleidt nieuwe docenten en biedt studie- en  ontwikkelingsmogelijkheden.

Solliciteer