Docent biologie in Assen

Penta: samen slagen!
De locatie Penta telt ruim 1100 leerlingen, verdeeld over de opleidingen mavo, mavo +, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijs op de locatie Penta wordt verzorgd in een vernieuwd gebouw. Penta is een gezonde en rookvrije school.
Kijk voor meer informatie over onze school op onze website
www.dr.nassaucollege.nl
.

 
Wat ga je doen als docent?
Je geeft 16 lessen aan de klassen mavo 2 en mavo 3. Mogelijk verzorg je ook twee mentorlessen.
De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • Het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • Het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • Het begeleiden van individuele en groepen leerlingen, waaronder het mentoraat;
 • Het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • Het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • Het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen;
 • Het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • Het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • Het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.

Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling. Bij deze vacature zijn naast een 2e graads lesbevoegdheid Biologie en relevante werkervaring tevens de volgende competenties van belang:

 • Kunnen motiveren van leerlingen;
 • Kunnen omgaan met ouders;
 • Kunnen inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Kunnen samenwerken en communiceren;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Kunnen reflecteren;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.

Wat bieden wij?
Het Dr. Nassau College biedt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor ca. 0,6-0,7 fte. De arbeidsovereenkomst is vanaf 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022.
De functie is ingeschaald in loonschaal LB, CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal
€2822 en maximaal €4301 bruto per maand bij een fulltime betrekking.
Werken bij het Dr. Nassau College betekent werken bij een aantrekkelijke werkgever. Naast je bruto salaris ontvang je conform CAO VO een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8%, een goede pensioenregeling en een reiskostenvergoeding.
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Een aanstelling via de payroll behoort tot de mogelijkheden.
 

Solliciteer