Docent Biologie in Amsterdam

Wij zijn op zoek naar iemand voor het verzorgen van de vaklessen Biologie in de bovenbouw klassen vmbo KB.
Het gaat om een reguliere aanstelling van 0,8-1.0 fte voor het komend schooljaar 2022-2023. 

Kennis en vaardigheden
–          Algemene theoretische en praktische gerichte kennis van het vakgebied, pedagogische en
           didactische onderwijsmethoden en – technieken en vaardig in het toepassen daarvan
–          Inzicht in missie, visie, taak, organisatie en werkwijze van de opleiding en de instelling
–          Inzicht in het onderwijs van de opleiding en in dat van het voorafgaand en vervolgonderwijs
–          Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vak- en werkgebied en voorafgaand en
           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld
–          Inzicht in onderwijskundige samenhangen in relatie tot het eigen werkgebied, voorafgaand en
           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld
–          Vaardig in het overdragen van kennis en vaardigheden
–          Vaardig in het begeleiden van VMBO-leerlingen en onderwijs-steunend personeel
–          Vaardig in de omgang met een diversiteit aan leerlingen en het inleven in de context van de
           leerling
–          Communicatieve en sociale vaardigheden
–          Motiverende vaardigheden
–          Vaardig in I-pad onderwijs
 
Competenties
–          Leerling- en klantgericht
–          Samenwerken
–          Plannen en organiseren
–          Expertise
–          Ontwikkelen van leerlingen
–          Zelfinzicht
–          Probleemanalyse
–          Organisatie commitment
–          Prestatie motivatie
–          Overtuigingskracht

Opleiding
–          Relevante HBO opleiding en bevoegdheid

Werk- en denkniveau
–          HBO

Zie de site www.zaam.nl

Solliciteer