Docent Biologie 2e graads in Oegstgeest

Docent Biologie 2e graads [Vacature 921]
0,8-1,0 FTE I We ontvangen je sollicitatie graag vóór 12 april 2021
Reguliere vacature I Mavo en onderbouw havo

Wil jij werken op een school die werkt volgens de Ivo-werkwijze? Lees dan verder!

Teylingen College Duinzigt
Wij zijn per komend schooljaar op zoek naar een ervaren docent Biologie met een tweedegraads bevoegdheid. Wij willen de sectie versterken met een ervaren docent in verband met de samenstelling van onze sectie.

Meer over de Ivo-werkwijze 
Op Duinzigt wordt in alle leerjaren gewerkt volgens de ivo-werkwijze. Ivo staat voor ‘individualiserend voortgezet onderwijs’ en gaat terug op de ideeën van Kees Boeke, een onderwijsvernieuwer uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Hoewel de werkwijze in de loop
van de jaren regelmatig is aangepast, blijft Boeke’s uitgangspunt nog immer actueel en waardevol: iedere leerling is uniek. Uniek in kwaliteiten en persoonlijkheid, maar ook uniek in leren. De ivo-werkwijze biedt leerlingen de mogelijkheid om extra tijd te
besteden aan de onderdelen die ze lastig vinden. Dat kan in de vorm van extra individuele uitleg (i-uren) en in de vorm van extra toetsing (herkansingen).

Wat bieden wij jou?
Het salaris is volgens de cao van het voortgezet onderwijs OP schaal LB. Dit is minimaal €2822,- en maximaal €4301,- bruto per maand op basis van 1,0 FTE. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.
Op basis van onze arbeidsvoorwaardenregeling ontvang je naast jouw inkomen de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Aanvullend geboorteverlof
 • ABP pensioenregeling;
 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering IPAP;
 • Fiscale uitruil reiskosten (salderingsregeling);
 • Fietsplan;
 • Regeling vakbondscontributie.
 • Scholing;
 • Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer CAO VO;
 • Vakantiegeld en eindejaarsuitkering CAO VO;
 • Verhuiskostenregeling CAO VO.

Onze school
De school is een is een school voor mavo (vmbo-tl) en havo-onderbouw. De school ligt precies op de grens van twee voedingsgebieden. Ongeveer de helft van de 579 leerlingen komt uit de Duin- en Bollenstreek. De andere helft woont in Leiden of een van de randgemeenten.
De leerlingen komen niet alleen uit veel verschillende dorpen en steden maar ook van heel veel verschillende basisscholen.

Missie en visie 
Waar Duinzigt voor staat, is verwoord in de missie en visie van de school. Die luidt: 

 • We zorgen voor een sociaal klimaat waarin leerlingen zich gekend en erkend voelen. 
 • We bieden een breed, kwalitatief goed onderwijsaanbod en een gerichte begeleiding. 
 • We brengen leerlingen naar een succesvolle afsluiting van een plezierige Duinzigt-tijd. 

Een veilige, prettige sfeer, met degelijke, gestructureerde lessen en extra begeleiding als het nodig is, dragen ertoe bij dat leerlingen aan de ene kant succesvol kunnen zijn en aan de andere kant een heel leuke schooltijd hebben.

Het gebouw
Duinzigt ligt centraal in Oegstgeest, aan de rand van het Bos van Wijckersloot. Het gebouw ademt de sfeer uit van "rust en ruimte", een erfenis van de Zusters Franciscanessen, die zich hier in 1850 vestigden.

Stichting Fioretti Teylingen
Onze school is onderdeel van Stichting Fioretti Teylingen. De Stichting is een unieke onderwijsorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. We zijn trots op onze scholen. Zes scholen, verspreid over Hillegom, Lisse (Fioretti College Lisse en ISK Duin- en Bollenstreek),
Noordwijkerhout, Oegstgeest en Voorhout! Kleinschalig, decentraal, een eigen karakter en toch ook samen groot en krachtig.
Wij zijn financieel gezond en behalen goede onderwijsresultaten.
Binnen onze Stichting zorgen ongeveer 640 enthousiaste medewerkers ervoor dat ruim 4950 leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen.

Enthousiast geworden? Solliciteer nu!
We ontvangen je sollicitatie graag vóór 12 april 2021.
Om daadwerkelijk te solliciteren, kan je gebruik maken van de knop "Solliciteren". 

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere (nieuwe) medewerker verplicht. 
Voor algemene vragen is de afdeling P&O bereikbaar op 0252-461710. 
Meer informatie over het sollicitatieproces zie ons sollicitatieproces op onze website.
 

Solliciteer