Docent Biologie 1e graads in Amstelveen

Wij op zoek naar een docent biologie die onze collega vanaf de meivakantie kan vervangen in de leerjaren 3 Havo, 4 Havo, 5 Havo en 4 VWO. De lessen vinden plaats op dinsdag, woensdag en vrijdag (schooljaar 2019-2020). 

 
Groot in kleinschaligheid.
Het Amstelveen College is een school voor openbaar onderwijs voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en vwo-Xtra. De school beschikt over een eigentijds en goed geoutilleerd gebouw waar onderwijs wordt aangeboden aan ruim 1.700 leerlingen. De leerlingen vinden
dagelijks hun plek in hun eigen afdeling met een eigen afdelingsleider en eigen voorzieningen.

Het Amstelveen College staat ook voor hoogwaardig eigentijds onderwijs
met een laptop als leermiddel,  digitale geletterdheid in de leerlijn en 3D-modules in de vaklessen. Vanaf klas 1 biedt de school een excellentie- en ondersteuningsprogramma aan op de mavo, havo en vwo. Ook zijn er een aantal specifieke leerlijnen zoals de
plusprofielen (sport, expressie, ondernemerschap en bètatalent), het Cambridge & DELE Programma en excellentiemodulen bèta in de onder- en bovenbouw. 

Ouders, leerlingen en personeel zijn tevreden over de school en met name op het gebied van veiligheid scoort de school hoog. De resultaten zijn goed en vanuit de inspectie is sprake van basistoezicht. De missie van het Amstelveen College is samengevat in het
statement:
 
Haal het beste uit jezelf en elkaar

Binnen het Amstelveen College wordt veel waarde gehecht aan het begeleiden van startende en nieuwe docenten. Het leren van en met elkaar is een van de kernwaarden van de school. De basis van deze kernwaarde is een onderzoekende, lerende en ontwikkelingsgerichte
houding in samenwerking met werkplekbegeleiders, docentencoaches, sectieleiders en de schoolleiding.
In het driejarig inductietraject wordt specifiek aandacht besteed aan de vijf rollen van de leraar. Daarnaast ondersteunen de kwartiermakers de startende en nieuwe docenten bij een goede start op het Amstelveen College. Zo halen we het beste uit elkaar!

 

Afhankelijk van de huidige aanstelling en aanwezige competen

Solliciteer